பசுவின் சிறுநீரில் தங்கம்!

பசுவின் சிறுநீரில் தங்கம்!

read more
நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க கழுத்து அவசியம்

நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க கழுத்து அவசியம்

ஒருவரின் வடிவத்தை நிர்ணயிப்பதில் கழுத்துக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு.கழுத்து நீண்ட பெண்கள் பொத...
read more
செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்டும் வயாகரா மாத்திரை மாரடைப்பை விரட்டுமாம் !

செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்டும் வயாகரா மாத்திரை மாரடைப்பை விரட்டுமாம் !

read more
பெண்களுக்கான சங்கடம் இது!

பெண்களுக்கான சங்கடம் இது!

பெண்களுக்கென்று சில பிரச்சனைகள் எப்போதும் உண்டு. அதில் குறிப்பிடத்தக்கது மாதவிலக்கு. மாத விலக்...
read more
கருமுட்டை தானம் செய்யலாமா?

கருமுட்டை தானம் செய்யலாமா?

read more
இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா?

இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா?

read more
சோரியாசிஸ் விடை தெரியா நோய்..!

சோரியாசிஸ் விடை தெரியா நோய்..!

read more
குழந்தைகளை ஊனமாக்கும் குமட்டல் மாத்திரை

குழந்தைகளை ஊனமாக்கும் குமட்டல் மாத்திரை

read more
மெல்லச் சாகுமோ இனி ஆணினம்..?!

மெல்லச் சாகுமோ இனி ஆணினம்..?!

read more
வலுவான பெண்களும்..! வலிமையற்ற ஆண்களும்..!!

வலுவான பெண்களும்..! வலிமையற்ற ஆண்களும்..!!

இது ஆண்களுக்கு கசப்பானா சங்கதியாகத்தான் இருக்கும்! இருந்தாலும் என்ன செய்ய..? உண்மை அப்படித்தானே ...
read more