உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி ?

உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி ?

read more
ஒரு பெண்ணை மணமகளாக ஏற்கும் முன் ஜாதகத்தில்கவனிக்க வேண்டியவை என்னன்ன?

ஒரு பெண்ணை மணமகளாக ஏற்கும் முன் ஜாதகத்தில்கவனிக்க வேண்டியவை என்னன்ன?

தன் வீட்டிற்கு வரும் மருமகள் தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் அனுசரித்து வாழ வேண்டும் என்று ப...
read more
நீங்கள் மகாலட்சுமியின் கடாட்சம்  பெற வேண்டுமா  !

நீங்கள் மகாலட்சுமியின் கடாட்சம் பெற வேண்டுமா !

read more
சூரியதோஷம் என்ன செய்யும் ?

சூரியதோஷம் என்ன செய்யும் ?

read more
2017 தமிழ் சித்திரை புத்தாண்டு ஹேவிளம்பி வருட ராசி பலன்கள்

2017 தமிழ் சித்திரை புத்தாண்டு ஹேவிளம்பி வருட ராசி பலன்கள்

புத்தாண்டை வெற்றியோடு துவக்க உள்ளீர்கள். 2017ம் ஆண்டில் வரவு அதிகரிக்கும். வரவு இருந்தாலும் அவசர த...
read more
சகோதர பிறப்பு  இறப்பு  எண்ணிக்கை எத்தனை ?

சகோதர பிறப்பு இறப்பு எண்ணிக்கை எத்தனை ?

read more
கிரக சேர்க்கையை கவனிப்பது எப்படி ?

கிரக சேர்க்கையை கவனிப்பது எப்படி ?

read more
பெண்களின் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகள் மற்றும் பொதுவான பலன்கள்

பெண்களின் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகள் மற்றும் பொதுவான பலன்கள்

பெண்கள் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகளையும் பொதுவான பலனையும் காண்போம் ஒரு பெண்...
read more
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஜோதிட தற்கால பலம் விதிகள்

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஜோதிட தற்கால பலம் விதிகள்

ஒரு கிரகத்துக்கு மற்றொரு கிரகம் 1,5,6,7,8,9 இவ்விடங்களில் இருந்தால் அது அதற்கு தற்கால சத்துரு கிரகம் எ...
read more
கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்றால் என்ன ?

read more