குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2.8.16 முதல் 1.9.17 வரை  எளிய பரிகாரங்களுடன் !

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2.8.16 முதல் 1.9.17 வரை எளிய பரிகாரங்களுடன் !

read more
ஜாதகனுக்கு யார் யார் மூலமாக செல்வம் வந்து சேரும் ?

ஜாதகனுக்கு யார் யார் மூலமாக செல்வம் வந்து சேரும் ?

ஜென்ம லக்கினத்துக்கு அல்லது சந்திரன் நின்ற இடத்துக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபன் .,— சூரியனாய் இருந...
read more
புத்திரதோஷங்கள் எப்படி எதனால் ஏற்படுகின்றன? புத்திர தோஷங்கள் எத்தனை வகை?

புத்திரதோஷங்கள் எப்படி எதனால் ஏற்படுகின்றன? புத்திர தோஷங்கள் எத்தனை வகை?

read more
குரு சந்திர லக்கினத்துக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கோட்சார ரீதியாக சஞ்சாரம் செய்யும் போது ஏற்படும் பலன்கள்

குரு சந்திர லக்கினத்துக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கோட்சார ரீதியாக சஞ்சாரம் செய்யும் போது ஏற்படும் பலன்கள்

read more
உங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ருத்ராக்ஷம் !

உங்களின் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ருத்ராக்ஷம் !

read more
“விடுங்கோ மாமா!” (“அது என்ன விடக்கூடிய காலா! பின்னாலே இதனடியில் விழ மக்கள் க்யூவிலே நிற்கப்போகிறார்களே!” ) .

“விடுங்கோ மாமா!” (“அது என்ன விடக்கூடிய காலா! பின்னாலே இதனடியில் விழ மக்கள் க்யூவிலே நிற்கப்போகிறார்களே!” ) .

“விடுங்கோ மாமா!” (“அது என்ன விடக்கூடிய காலா! பின்னாலே இதனடியில் விழ மக்கள் க்யூவிலே நிற்கப்போகிற...
read more
ராசிக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள்

ராசிக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள்

read more
நட்சத்திரங்களுக்குரிய கிரகம் / தெய்வங்களும்

நட்சத்திரங்களுக்குரிய கிரகம் / தெய்வங்களும்

நட்சத்திரங்கள் – கிரகம் – தெய்வம் கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம் – சூரியன் (ஞாயிறு) – சிவன் ரோகி...
read more
நட்சத்திரங்களின் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள்

நட்சத்திரங்களின் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள்

read more
பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

read more