யோகம் மற்றும் கரணங்கள்!

யோகம் மற்றும் கரணங்கள்!

யோகங்கள் – 27 1.விஷ்கம்பம் 2. ப்ரீதி 3.ஆயுமான், சௌபாக்யம் 5. சோபனம் 6. அதிகண்டம் சுகர்மம் 8. த்ருதி 9. சூலம் கண்டம் 11. வ்ருத்தி 12. துருவம்வியாக...
read more
எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

read more
ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

read more
குளிகை நேரத்தை எளிதில் தெரிந்துகொள்ள !

குளிகை நேரத்தை எளிதில் தெரிந்துகொள்ள !

read more
எந்த நாள்களில் குறிப்பிட்ட நல்ல செயல்களைச் செய்யலாம்

எந்த நாள்களில் குறிப்பிட்ட நல்ல செயல்களைச் செய்யலாம்

read more
யோகம் உள்ள மனைவி அமையுமா ? வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து அதிர்ஷ்டம் உண்டா?

யோகம் உள்ள மனைவி அமையுமா ? வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து அதிர்ஷ்டம் உண்டா?

read more
மணமகன் மணமகளை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் ஜாதக ரீதியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் !

மணமகன் மணமகளை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் ஜாதக ரீதியாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் !

read more
ராகு கேது லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் தரும் பலன் !

ராகு கேது லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் தரும் பலன் !

ராகு கேது இரு கிரகங்களும் எந்த லக்கினம் ஆனாலும்,  லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் 100  சதவிகித நன்மையே செய...
read more
2016 ஆண்டு பலன்: தனுசு

2016 ஆண்டு பலன்: தனுசு

read more
2016 ஆண்டு பலன்: மகரம்

2016 ஆண்டு பலன்: மகரம்

read more