எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

 எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

பதினாறு வயதில் முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளியீடு; அதன் பின் தேசிய அளவில் இளம் படைப்பளிகளுக்கான ‘சன்ஸ்கிருதி சம்மான் விருது’; ஏழு க...
read more
பியர் கிரில்ஸ் : சாகஸம் இவர் மூச்சு

பியர் கிரில்ஸ் : சாகஸம் இவர் மூச்சு

read more
சீனாவில் சமாதியடைந்த காலாங்கிநாதர்

சீனாவில் சமாதியடைந்த காலாங்கிநாதர்

read more
 கொக்கென நினைத்தாயோ கொங்கணவா..!

 கொக்கென நினைத்தாயோ கொங்கணவா..!

read more
திருப்புவனம்

திருப்புவனம்

மதுரை அருகே இருக்கும் திருப்புவனம் கோவிலில் வேலைப் பார்ப்பவர்கள் பலர். அதில் தேவர் அடியார்களாக...
read more
விறகு சுமந்த சிவன்

விறகு சுமந்த சிவன்

 வரகுண பாண்டியன் மதுரையை ஆண்டு கொண்டிருந்த காலம். அப்போது ஏமநாதன் என்கிற யாழ்ப்பாணன் வட இந்தியா...
read more
தெற்கேயும் ஒரு எல்லோரா !

தெற்கேயும் ஒரு எல்லோரா !

கழுகுமலையைப் பற்றி நிறைய கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன். அப்போதெல்லாம் அங்கு போக வேண்டும் என்ற எண்ணம...
read more
1 24 25 26