எவ்வளவு சரக்கு அடித்தாலும் அசராதவர்கள்..!

எவ்வளவு சரக்கு அடித்தாலும் அசராதவர்கள்..!

read more
உலகில் மிக மோசமான இந்திய டிரைவர்கள்

உலகில் மிக மோசமான இந்திய டிரைவர்கள்

read more
மதுவை மறப்போம்..! மனைவியை மகிழ்விப்போம்..!

மதுவை மறப்போம்..! மனைவியை மகிழ்விப்போம்..!

காலம் மாறிவிட்டது.. பெண்கள் மாறிவிட்டார்கள்.. என்ற கோஷம் இப்போது அதிகமாக கேட்கத் தொடங்கியுள்ளது....
read more
பிறப்பா.. வளர்ப்பா..?!

பிறப்பா.. வளர்ப்பா..?!

“எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே,அவர் நல்லவர் ஆவதும், தீயவர் ஆவதும் அன்...
read more
‘நள்ளிரவு ஆனாலும் குளித்து தூங்கு..!’

‘நள்ளிரவு ஆனாலும் குளித்து தூங்கு..!’

read more
அடக்கக் கூடாத சிறுநீர்

அடக்கக் கூடாத சிறுநீர்

read more
கை துடைக்க நியூஸ் பேப்பர் வேண்டாமே!

கை துடைக்க நியூஸ் பேப்பர் வேண்டாமே!

read more
அமுக்குவான் பேய் இருப்பது உண்மையா..?

அமுக்குவான் பேய் இருப்பது உண்மையா..?

read more
சிற்றுயிர்களால் ஆனது இந்த உலகு

சிற்றுயிர்களால் ஆனது இந்த உலகு

read more
டீசல் வாகனங்கள் தரும் மரணம்

டீசல் வாகனங்கள் தரும் மரணம்

read more