குடும்பங்களுக்கான ஒரு புதிய சேனல்

குடும்பங்களுக்கான ஒரு புதிய சேனல்

பொதுவாக வாழ்க்கையோடு ஒன்றிய நிகழ்ச்சிகளை தரும் சேனல்களை நான் விரும்பி பார்ப்பதுண்டு. நேஷனல் ஜியோகரபி சேனல், டிஸ்கவரி சேனல், ஹிஸ்...
read more
படமாக்கல் மற்றும் திரையிடல் – அளவு விகிதம்

படமாக்கல் மற்றும் திரையிடல் – அளவு விகிதம்

  திரைப்படக்கலை உருவான ஆரம்பகட்டங்களிலேயே படமாக்குவதற்கும் அதை திரையிடுவதற்கும் அளவுகோள் ஒன...
read more
வெற்றிக்கொடிகட்டு – 2

வெற்றிக்கொடிகட்டு – 2

read more
1 110 111 112