நகராட்சி அலுவலகத்தினைமுற்றுக்கையிட்ட  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் !

நகராட்சி அலுவலகத்தினைமுற்றுக்கையிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் !

read more
பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் !

பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் !

read more
வெள்ளம் வந்தும் தண்ணீர் வரலையே !

வெள்ளம் வந்தும் தண்ணீர் வரலையே !

read more
பணி வழங்க கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுக்கை

பணி வழங்க கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more
துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் முற்றுக்கை…!

துணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் முற்றுக்கை…!

read more
பெண்களின் தாலியை அறுக்கும் இ.பி.எஸ் அரசு தாலிக்கு தங்கம் வழங்க க்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

பெண்களின் தாலியை அறுக்கும் இ.பி.எஸ் அரசு தாலிக்கு தங்கம் வழங்க க்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more
கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more
படிப்பகத்தினை திறக்கக்கோரி நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுக்கை

படிப்பகத்தினை திறக்கக்கோரி நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more
காப்பீட்டு தொகை வழங்கக்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

காப்பீட்டு தொகை வழங்கக்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more
ஊதியத்தினை உயர்த்தக் கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

ஊதியத்தினை உயர்த்தக் கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முற்றுக்கை

read more