அவசர எண்கள் அறிவிப்பு

அவசர எண்கள் அறிவிப்பு

 ஒக்கி புயல் காரணமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரசர உதவிக்காக பொதுமக்கள் 1077, 04652231077, 9442480028 மற்றும்...
read more