எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

 எழுத்து ஒரு தவம் – மனுஷ்ய புத்திரன்

பதினாறு வயதில் முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளியீடு; அதன் பின் தேசிய அளவில் இளம் படைப்பளிகளுக்கான ‘சன்ஸ்கிருதி சம்மான் விருது’; ஏழு க...
read more