ஆவின் பால்   நிறுவனத்தை அரிக்கும் கரையான்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் சாட்டையை சுழற்ற வேண்டுமென கர்ஜிக்கும் தலைவர்!

ஆவின் பால் நிறுவனத்தை அரிக்கும் கரையான்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் சாட்டையை சுழற்ற வேண்டுமென கர்ஜிக்கும் தலைவர்!

read more
அமைச்சர்., அதிகாரி மற்றும் ஊழியர்கள்  வீடுகளில் சோதனையிட்டால் மிகப்பெரிய ஊழல் அம்பலமாகும் என கர்ஜிக்கும் தலைவர்!

அமைச்சர்., அதிகாரி மற்றும் ஊழியர்கள் வீடுகளில் சோதனையிட்டால் மிகப்பெரிய ஊழல் அம்பலமாகும் என கர்ஜிக்கும் தலைவர்!

read more
பிராமணர் வேடம்  தரித்துக்கொண்டுள்ள “பொட்ட நாயே வெளியே வாடா” என கர்ஜிக்கும் ஐயர்!

பிராமணர் வேடம் தரித்துக்கொண்டுள்ள “பொட்ட நாயே வெளியே வாடா” என கர்ஜிக்கும் ஐயர்!

read more
நீதிக்காக தொடர்ந்து போராடுவோம் என கர்ஜிக்கும்  மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்!

நீதிக்காக தொடர்ந்து போராடுவோம் என கர்ஜிக்கும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்!

read more
பெருத்த இடியை உருவாக்கிய ஜெயலலிதா என கர்ஜிக்கும் ஹரிநாடார் !

பெருத்த இடியை உருவாக்கிய ஜெயலலிதா என கர்ஜிக்கும் ஹரிநாடார் !

read more
எடுத்த அதே இடத்தில் வைக்கவேண்டுமென கர்ஜிக்கும் ஹரிநாடார்!

எடுத்த அதே இடத்தில் வைக்கவேண்டுமென கர்ஜிக்கும் ஹரிநாடார்!

read more
அதை எப்படி தாங்க முடியும் இந்த பிராமின் கும்பலால என கர்ஜிக்கும் பியூஸ் மனுஷ்!

அதை எப்படி தாங்க முடியும் இந்த பிராமின் கும்பலால என கர்ஜிக்கும் பியூஸ் மனுஷ்!

read more
ஆட்சியும் அதிகாரமும் கையில் இருப்பதால் அதிமுகவினர் துணிச்சலாக குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதாக  கர்ஜிக்கும் பிரமுகர்!

ஆட்சியும் அதிகாரமும் கையில் இருப்பதால் அதிமுகவினர் துணிச்சலாக குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதாக கர்ஜிக்கும் பிரமுகர்!

read more
ஐஐடி மாணவி விவகாரத்தில் சிக்கியுள்ள  பேராசிரியர்  சுதர்சன் பத்மநாபனுடைய கள்ளத்தொடர்பு அம்பலமாகியுள்ளதாக கர்ஜிக்கும் பிரமுகர் !

ஐஐடி மாணவி விவகாரத்தில் சிக்கியுள்ள பேராசிரியர் சுதர்சன் பத்மநாபனுடைய கள்ளத்தொடர்பு அம்பலமாகியுள்ளதாக கர்ஜிக்கும் பிரமுகர் !

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2668136833250872&set=pcb.2668118479919374&type=3&theater
read more
ஆரியர்கள் வந்தேறி  கூட்டம் வள்ளுவனை கபளீகரம் செய்ய முயற்சிப்பதாக கர்ஜிக்கும் பிரமுகர் !

ஆரியர்கள் வந்தேறி கூட்டம் வள்ளுவனை கபளீகரம் செய்ய முயற்சிப்பதாக கர்ஜிக்கும் பிரமுகர் !

read more