இந்துக் கடவுளர்களான ஸ்ரீராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரை பயங்கரவாதி எனப் பேசிய திமுக கூட்டணி கும்பலைச் சேர்ந்த தலைவர் !

இந்துக் கடவுளர்களான ஸ்ரீராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரை பயங்கரவாதி எனப் பேசிய திமுக கூட்டணி கும்பலைச் சேர்ந்த தலைவர் !

read more
இந்துக்களை இழிவுபடுத்தும் திமுக கும்பலை சேர்ந்த வேட்பாளரை விரட்டியடித்த நெல்லை அருகேயுள்ள திருத்து கிராமத்தினர் !

இந்துக்களை இழிவுபடுத்தும் திமுக கும்பலை சேர்ந்த வேட்பாளரை விரட்டியடித்த நெல்லை அருகேயுள்ள திருத்து கிராமத்தினர் !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்த வீரமணி !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்த வீரமணி !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த பிளடி கேடி வீரமணி என வெளுத்து வாங்கிய மாமி !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த பிளடி கேடி வீரமணி என வெளுத்து வாங்கிய மாமி !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக அந்நியன் பணியில் கொந்தளித்த அம்பி !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக அந்நியன் பணியில் கொந்தளித்த அம்பி !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுகவை சேர்ந்த அறுவறுப்பான கும்பலுக்கு  பதிலடி கொடுக்கச்சொல்லும் ஐயர் !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுகவை சேர்ந்த அறுவறுப்பான கும்பலுக்கு பதிலடி கொடுக்கச்சொல்லும் ஐயர் !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த உளறல் வீரமணிக்கு செருப்படி பதில் கொடுத்த ஐயர் !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த உளறல் வீரமணிக்கு செருப்படி பதில் கொடுத்த ஐயர் !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கிறுக்கு வீரமணியே எனக் கூறி கிழி கிழியென கிழித்த இந்துத்துவாவாதி  !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கிறுக்கு வீரமணியே எனக் கூறி கிழி கிழியென கிழித்த இந்துத்துவாவாதி !

read more
வாயில் நரகலை வைத்துக்கொண்டு இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய ஃபிராடு திக வீரமணியே எனக் கொந்தளிந்த எஸ்.வி சேகர் !

வாயில் நரகலை வைத்துக்கொண்டு இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய ஃபிராடு திக வீரமணியே எனக் கொந்தளிந்த எஸ்.வி சேகர் !

read more
வைரமுத்துவால் அன்று கிளம்பிய ஆண்டாள் சர்ச்சையை போல் கி.வீரமணியின் பேச்சால் இன்று கிளம்பியது கிருஷ்ணர் சர்ச்சை!

வைரமுத்துவால் அன்று கிளம்பிய ஆண்டாள் சர்ச்சையை போல் கி.வீரமணியின் பேச்சால் இன்று கிளம்பியது கிருஷ்ணர் சர்ச்சை!

read more