அரசியல்வாதிகளை தாக்கிப்பேசி வேண்டுகோள் விடுத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம்  !

அரசியல்வாதிகளை தாக்கிப்பேசி வேண்டுகோள் விடுத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் !

read more
விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள பொள்ளாச்சி பெண்கள் விவகாரம் குறித்து குண்டக்க மண்டக்க கட்டியேறி ஐ.ஏ.எஸ் சகாயத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் இளைஞன் !

விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள பொள்ளாச்சி பெண்கள் விவகாரம் குறித்து குண்டக்க மண்டக்க கட்டியேறி ஐ.ஏ.எஸ் சகாயத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் இளைஞன் !

read more
இந்துக்களை  கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாற்றும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் ?

இந்துக்களை கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாற்றும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் ?

read more
ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் மற்றும் பாலியல்,நக்சல்,ஊழல்,பாதிரியார்,அதிமுகவினர்,அதிகாரிகள் குறித்துப் பேசி தூக்கில் போடச் சொல்லும் ஹச்.ராஜா !

ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் மற்றும் பாலியல்,நக்சல்,ஊழல்,பாதிரியார்,அதிமுகவினர்,அதிகாரிகள் குறித்துப் பேசி தூக்கில் போடச் சொல்லும் ஹச்.ராஜா !

read more
ஓட்டுப்  பொறுக்கிகள்  கம்னு உள்ள நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயத்தின்  மக்கள் பாதை அமைப்பினை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளி வீடு வீடா நிவாரணப் பொருட்கள்  விநியோகம் !

ஓட்டுப் பொறுக்கிகள் கம்னு உள்ள நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயத்தின் மக்கள் பாதை அமைப்பினை சேர்ந்த மாற்றுத் திறனாளி வீடு வீடா நிவாரணப் பொருட்கள் விநியோகம் !

read more
ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் இப்படி செய்வாரா ?

ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் இப்படி செய்வாரா ?

read more
கமுக்கமாக  சகாயம்  செய்த வேலை  !

கமுக்கமாக சகாயம் செய்த வேலை !

read more