கடவுளுக்கு இணையான சித்தர் தான் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் என நடிகர் கருணாஸ் பெருமிதம் !

கடவுளுக்கு இணையான சித்தர் தான் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் என நடிகர் கருணாஸ் பெருமிதம் !

read more
கேடி அரசியல்வாதிகள் தான் நாட்டுப்பற்று குறித்துப்பேசி உலகை வலம் வருவதாக மழை சித்தர் ஆவேசம் !

கேடி அரசியல்வாதிகள் தான் நாட்டுப்பற்று குறித்துப்பேசி உலகை வலம் வருவதாக மழை சித்தர் ஆவேசம் !

read more
தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று முறை மழை பொழிய வைப்பதாக சவால் விடுக்கும் மழை சித்தர் !

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று முறை மழை பொழிய வைப்பதாக சவால் விடுக்கும் மழை சித்தர் !

read more
 கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

 கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

read more
பசுவை காமதேனுவாக மாற்றிய போகர்

பசுவை காமதேனுவாக மாற்றிய போகர்

அந்த இடம் முழுவதும் கமகமவென்று வாசனை திரவியங்களின் மனத்தோடு, வேத மந்திரங்கள் முழங்கிக் கொண்டிர...
read more
வாதாபி கொண்ட அகத்தியர்

வாதாபி கொண்ட அகத்தியர்

read more
பாக்கர் எனும் சித்தர்

பாக்கர் எனும் சித்தர்

read more
மன்னன் மனம் வென்ற முதல் சித்தர்

மன்னன் மனம் வென்ற முதல் சித்தர்

read more
காளிதேவிக்கு கட்டளையிட்ட பிராந்தர்

காளிதேவிக்கு கட்டளையிட்ட பிராந்தர்

read more
நடராஜரை சிலை வடித்த சித்தர்  

நடராஜரை சிலை வடித்த சித்தர்  

read more