சனாதன பிராமணிய சங்கிகளை விரட்டியடிக்க சொல்லும் இஸ்லாமிய தலைவர் !

சனாதன பிராமணிய சங்கிகளை விரட்டியடிக்க சொல்லும் இஸ்லாமிய தலைவர் !

read more
மதம் மாற சொல்லும் அரசியல் கட்சி தலைவர் !

மதம் மாற சொல்லும் அரசியல் கட்சி தலைவர் !

read more
இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு பெயரை அந்த பெண்களை  வைக்கச் சொல்லும் சமூக ஊடகவாசிகள் !

இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு பெயரை அந்த பெண்களை வைக்கச் சொல்லும் சமூக ஊடகவாசிகள் !

read more
தலைதூக்கும் வர்ணாசிரமம், நமஸ்காரத்தினை ஒழித்துக்கட்ட  தடியை எடுக்கச்  சொல்லும்  சுபவீ !

தலைதூக்கும் வர்ணாசிரமம், நமஸ்காரத்தினை ஒழித்துக்கட்ட தடியை எடுக்கச் சொல்லும் சுபவீ !

read more
பொன்னாருக்கு புரிதலே இல்லையென சொல்லும் தமிழக அமைச்சர் !

பொன்னாருக்கு புரிதலே இல்லையென சொல்லும் தமிழக அமைச்சர் !

read more
ரஜினிக்கு தகவல் சொல்லும் அமைச்சர்…!

ரஜினிக்கு தகவல் சொல்லும் அமைச்சர்…!

read more
பொதுமக்கள் மத்தியில் மானபங்கப்படுத்தச் சொல்லும் அமைச்சர் …!

பொதுமக்கள் மத்தியில் மானபங்கப்படுத்தச் சொல்லும் அமைச்சர் …!

read more
மனிதனின் எதிர்காலத்தை சொல்லும் ஆவிகள்

மனிதனின் எதிர்காலத்தை சொல்லும் ஆவிகள்

read more
கண் சொல்லும் ஜோசியம் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?

கண் சொல்லும் ஜோசியம் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?

read more
அச்சம் தவிர்க்க சொல்லும் தில்லைக்கரசி !

அச்சம் தவிர்க்க சொல்லும் தில்லைக்கரசி !

read more