திருடர்களுக்கு எச்சரிக்கை  விடுத்துள்ள பிரபல நிறுவனம்!

திருடர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள பிரபல நிறுவனம்!

read more
“பால் திருடர்கள்” மீது  தமிழக போலீஸார் நடவடிக்கையே எடுப்பதில்லை என கொந்தளிக்கும் பால் முகவர்கள் சங்கத் தலைவர் !

“பால் திருடர்கள்” மீது தமிழக போலீஸார் நடவடிக்கையே எடுப்பதில்லை என கொந்தளிக்கும் பால் முகவர்கள் சங்கத் தலைவர் !

read more
திராவிடர் எனக்கூறி தமிழை விற்று வயிறு வளர்க்கும் திருடர்களே என கொந்தளிக்கும் தமிழன் !

திராவிடர் எனக்கூறி தமிழை விற்று வயிறு வளர்க்கும் திருடர்களே என கொந்தளிக்கும் தமிழன் !

read more
தமிழ் இனம் மதம்னு பேசுகிற அறிவுகெட்ட கூட்டுத் திருடர்கள் என கர்ஜிக்கும் தமிழன் !

தமிழ் இனம் மதம்னு பேசுகிற அறிவுகெட்ட கூட்டுத் திருடர்கள் என கர்ஜிக்கும் தமிழன் !

read more
திராவிட திருடர்கள் எனக்கூறி பெண்ணின் மார்பகம் குறித்து ஆவேசமாக பேசி கிழித்தெறிந்த சீமான் !

திராவிட திருடர்கள் எனக்கூறி பெண்ணின் மார்பகம் குறித்து ஆவேசமாக பேசி கிழித்தெறிந்த சீமான் !

read more
வரலாற்று திருடர்கள் எனும் தலைப்பில் வைரலாக பரவிடப்பட்டுள்ள வீடியோ !

வரலாற்று திருடர்கள் எனும் தலைப்பில் வைரலாக பரவிடப்பட்டுள்ள வீடியோ !

read more
இந்துக்களை  அரிசி திருடர்கள் எனக்கூறிய  கடவுள்களை பலித்துப் பேசும் பெரியார்வாதி !

இந்துக்களை அரிசி திருடர்கள் எனக்கூறிய கடவுள்களை பலித்துப் பேசும் பெரியார்வாதி !

read more