சினிமாவில் மட்டுமல்ல நிஜ வாழ்விலும் சூப்பர்மேனாக வாழ்ந்தவரின் தீராத சோகம்

சினிமாவில் மட்டுமல்ல நிஜ வாழ்விலும் சூப்பர்மேனாக வாழ்ந்தவரின் தீராத சோகம்

மனித வாழ்வு எத்தகைய திருப்புமுனைகளைக் கொண்டது என்பதற்கு நாம் பல சம்பவங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அதே போன்ற திருப்பங்கள் பிரபலங்க...
read more