திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

திகார் ஜெயில் பற்றி தெரியுமா?

டெல்லி மேற்குப் பகுதியில் திகார் என்ற கிராமத்தில் 53 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜெயில் ஆசிய அளவில் பெரியது. இங்கே, சு...
read more
‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘பிளாக் மணி’ என்ற கறுப்புப் பணம் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம், ‘ஒயிட் மணி’ என்ற வெள்ளைப் பணம் பற...
read more