மது பழக்கத்தை நிறுத்த மந்திரம் சொல்லும் சாமியார்!?

மது பழக்கத்தை நிறுத்த மந்திரம் சொல்லும் சாமியார்!?

read more
இடது கை பழக்கம் உள்ளவரின்  தனித்தன்மை

இடது கை பழக்கம் உள்ளவரின் தனித்தன்மை

read more
தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களின் பழக்கம்

தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களும்…. அடிக்கடி டென்ஷனாகின்றவர்களும்…. தனக்கென்று ஒரு வேண்டாத பழக்க...
read more