பெரிய சிக்கல்களையும் விவாதங்களையும் முடிவுக்கு கொண்டுவர ஐடியா கொடுக்கும் சிங்கத் தமிழச்சி!

பெரிய சிக்கல்களையும் விவாதங்களையும் முடிவுக்கு கொண்டுவர ஐடியா கொடுக்கும் சிங்கத் தமிழச்சி!

read more
பெரிய நடிகர்களின் திரைப்படங்களை வெளியிட தடை விதிப்பது குறித்து விளக்கமளித்த அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ !

பெரிய நடிகர்களின் திரைப்படங்களை வெளியிட தடை விதிப்பது குறித்து விளக்கமளித்த அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ !

read more
ஹோட்டலில் பிரியாணிக்கு  பெரிய வெங்காயம் ஏன் பயன்டுத்தப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த  தெர்மாகோல் விஞ்ஞானி !

ஹோட்டலில் பிரியாணிக்கு பெரிய வெங்காயம் ஏன் பயன்டுத்தப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடித்த தெர்மாகோல் விஞ்ஞானி !

read more
பெரிய திரையரங்குகளுக்கு விரைவில் அனுமதியளிக்கப் போவதாக  அமைச்சர்  தகவல் !

பெரிய திரையரங்குகளுக்கு விரைவில் அனுமதியளிக்கப் போவதாக அமைச்சர் தகவல் !

read more
உலகின் மிகப் பெரிய நஷ்டஈடு ரூ.67,670 கோடி !

உலகின் மிகப் பெரிய நஷ்டஈடு ரூ.67,670 கோடி !

read more
உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

சிப்பிக்குள் தோன்றும் கெட்டியான பொருளே முத்து. ஏதாவது ஒரு பொருள் சிறிய முத்துச்சிப்பியின் ஓட்ட...
read more