மாடு ரயிலில் ஏறி புல்மேய்ந்து கொண்டு இருந்தது கூட தெரியாமல் ரயிலை ஓட்டிச் சென்ற  ஓட்டுனர்!

மாடு ரயிலில் ஏறி புல்மேய்ந்து கொண்டு இருந்தது கூட தெரியாமல் ரயிலை ஓட்டிச் சென்ற ஓட்டுனர்!

read more
நகரத்து பெண்ணுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் மாடு மேய்க்கும் பெண் !

நகரத்து பெண்ணுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் மாடு மேய்க்கும் பெண் !

read more
மாட்டுக்கு கவர்னர் என்றும் கவர்னர் அயோக்கியதனம்.,பச்சைதுரோகம் செய்பவர் எனப்பேசிய ஸ்டாலின் !

மாட்டுக்கு கவர்னர் என்றும் கவர்னர் அயோக்கியதனம்.,பச்சைதுரோகம் செய்பவர் எனப்பேசிய ஸ்டாலின் !

read more
எட்டு கோமாதாவுக்கு நேர்ந்த கதியால் பரபரப்பு !

எட்டு கோமாதாவுக்கு நேர்ந்த கதியால் பரபரப்பு !

read more
நள்ளிரவில் பசு மாட்டை கடத்தி கசமுசா வேலைசெய்த மூன்று இளைஞர்களுக்கு காப்பு  !

நள்ளிரவில் பசு மாட்டை கடத்தி கசமுசா வேலைசெய்த மூன்று இளைஞர்களுக்கு காப்பு !

read more
மாடு மேய்க்கிறேன் எனக்கூறி ஸ்டேட் பேங்கின் பெண் மேனேஜரை கட்டியேறிய  இளைஞன் !

மாடு மேய்க்கிறேன் எனக்கூறி ஸ்டேட் பேங்கின் பெண் மேனேஜரை கட்டியேறிய இளைஞன் !

read more
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நாட்டு மாடு இலவசமாக வழங்கும் இளைஞர் !

இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நாட்டு மாடு இலவசமாக வழங்கும் இளைஞர் !

read more