அவங்க போதையிலேயே வாழ்ந்துடாங்க என சீமான் கொந்தளிப்பு !

அவங்க போதையிலேயே வாழ்ந்துடாங்க என சீமான் கொந்தளிப்பு !

read more
ரப்பருக்காகவே வாழ்ந்து உயிர்விட்ட சார்லஸ் குட்-இயர்

ரப்பருக்காகவே வாழ்ந்து உயிர்விட்ட சார்லஸ் குட்-இயர்

தொட்டால் கையில் பிசுபிசு வென்று ஒட்டிக் கொள்கிற ஒன்றுக்கும் உதவாத பொருள் என்று ரப்பருக்கு கெட்...
read more