திமிங்கலுத்துக்கே விளையாட்டு காட்டும் அதிமுக சிக்காது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார்  பேச்சு ! பேச்சு !

திமிங்கலுத்துக்கே விளையாட்டு காட்டும் அதிமுக சிக்காது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேச்சு ! பேச்சு !

read more
ஆளுநர்களின்  விளையாட்டு என சீமான் பேச்சு !

ஆளுநர்களின் விளையாட்டு என சீமான் பேச்சு !

read more
தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல எனக்கூறியதால்  கிளம்பிய சர்ச்சை …! 

தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல எனக்கூறியதால்  கிளம்பிய சர்ச்சை …! 

read more
யுத்தத்தை உருவாக்கிய விளையாட்டு

யுத்தத்தை உருவாக்கிய விளையாட்டு

read more
தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல.!

தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல.!

நமது நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி என்று நாம் அனைவரும் கூறி வரும் நிலையில், நாட்டின் தேசிய வி...
read more
மகா பெரியவாளின்,விளையாட்டு, தமாஷ் மற்றும் அருள்.

மகா பெரியவாளின்,விளையாட்டு, தமாஷ் மற்றும் அருள்.

மகா பெரியவா,ரொம்ப விளையாட்டுப் புருஷர். ராத்திரி நான் தூங்கிண்டிருக்கிறபோது,- ஒரு மணி,ரெண்டு மணி...
read more