தடுப்பணை கட்டும் திட்டத்தை, ஆந்திரா கைவிட்டது

தடுப்பணை கட்டும் திட்டத்தை, ஆந்திரா கைவிட்டது

ஆந்திர மாநிலத்திலுள்ள கொற்றலை ஆற்றின், மூல நதியான லவா ஆற்றில் இருந்து தமிழக ஏரிக்கு நீர் வரும் வரத்து கால்வாயில் தடுப்பணை கட்டும...
read more