எனது தனிப்பட்ட வழக்கப்படி புதுவையில் மாற்றத்தை உருவாக்குவேன் என ஆளுநர் கிரண்பேடி தடாலடி

எனது தனிப்பட்ட வழக்கப்படி புதுவையில் மாற்றத்தை உருவாக்குவேன் என ஆளுநர் கிரண்பேடி தடாலடி

எனது தனிப்பட்ட வழக்கப்படி திருத்தங்களையும், மாற்றங்களையும் புதுவையில் கொண்டு வருவேன். என்று அம்மாநில ஆளுநர் கிரண்பேடி தடாலடியா...
read more
நாலரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தை துறந்து இயற்கை விவசாயத்தில் சரித்திரம் படைக்க இறங்கிய அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் இளைஞர் !

நாலரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தை துறந்து இயற்கை விவசாயத்தில் சரித்திரம் படைக்க இறங்கிய அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் இளைஞர் !

read more