சர்க்கரை நோயென டாக்டர் சொல்வது பச்சை பொய்யென சவால் விடுக்கும் இலங்கை தமிழர் !

சர்க்கரை நோயென டாக்டர் சொல்வது பச்சை பொய்யென சவால் விடுக்கும் இலங்கை தமிழர் !

read more
தொற்று நோயை பரப்ப கங்கணம் கட்டிக்கொண்டுள்ள  தமிழக அரசுப்பள்ளி நிருவாகம் !

தொற்று நோயை பரப்ப கங்கணம் கட்டிக்கொண்டுள்ள தமிழக அரசுப்பள்ளி நிருவாகம் !

read more
புற்று நோயை குணப்படுத்தும் அற்புத மருந்து கண்டுபிடிப்பு ?

புற்று நோயை குணப்படுத்தும் அற்புத மருந்து கண்டுபிடிப்பு ?

read more
சர்க்கரை நோய் மற்றும் புற்று நோய் குணமாக  டாக்டர் கூறும் பயனுள்ள  தகவல் !

சர்க்கரை நோய் மற்றும் புற்று நோய் குணமாக டாக்டர் கூறும் பயனுள்ள தகவல் !

read more
புற்றுநோய் மற்றும்  சிகிச்சை குறித்து புட்டு புட்டு வைக்கும் டாக்டர் …!

புற்றுநோய் மற்றும் சிகிச்சை குறித்து புட்டு புட்டு வைக்கும் டாக்டர் …!

 
read more
சர்க்கரை நோய் குறித்தான பயனுள்ள தகவல்கள் …!

சர்க்கரை நோய் குறித்தான பயனுள்ள தகவல்கள் …!

read more
நோய் நொடிகள் நீங்கி சகல செல்வங்கள் கிடைக்க பொதுமக்கள் படையெடுக்கும் கோவில் !

நோய் நொடிகள் நீங்கி சகல செல்வங்கள் கிடைக்க பொதுமக்கள் படையெடுக்கும் கோவில் !

read more
பெரும்பாலான பெண்களுக்கு  குடல் உளைச்சல் நோய் உருவாக காரணம்

பெரும்பாலான பெண்களுக்கு குடல் உளைச்சல் நோய் உருவாக காரணம்

read more