இரண்டே நிமிட பேச்சில் தமிழகத்தின் மானத்தினை கப்பலேற்றிய தமிழன் !

இரண்டே நிமிட பேச்சில் தமிழகத்தின் மானத்தினை கப்பலேற்றிய தமிழன் !

read more
சாராயம் விற்றதாக மானத்தினை கப்பலேற்றிய அமைச்சரின் முழுமையன பேச்சு !

சாராயம் விற்றதாக மானத்தினை கப்பலேற்றிய அமைச்சரின் முழுமையன பேச்சு !

read more
சிதம்பரத்தின் மானத்தினை வாங்கிய அமைச்சர் !

சிதம்பரத்தின் மானத்தினை வாங்கிய அமைச்சர் !

read more
அவங்க எல்லோரும் மானம் கெட்ட அயோக்கிய பயலுகலாம் !

அவங்க எல்லோரும் மானம் கெட்ட அயோக்கிய பயலுகலாம் !

read more
தமிழிசையின் மானத்தை கப்பலேற்றும் அஜித் ரசிகர்கள் !

தமிழிசையின் மானத்தை கப்பலேற்றும் அஜித் ரசிகர்கள் !

read more
ஊடகங்களின்  மானத்தினை கப்பலேற்றிய வாலிபர் !

ஊடகங்களின் மானத்தினை கப்பலேற்றிய வாலிபர் !

read more
கருணாநிதி குடும்பத்தின் மானத்தினை வாங்கும் வாலிபர்  !

கருணாநிதி குடும்பத்தின் மானத்தினை வாங்கும் வாலிபர் !

read more
மாநில தகவல் ஆணையத்தினருக்கு   காபித் தூள் அனுப்பி மானத்தினை வாங்கும்  இளைஞர் !

மாநில தகவல் ஆணையத்தினருக்கு காபித் தூள் அனுப்பி மானத்தினை வாங்கும் இளைஞர் !

read more
முன்னாள்  பெண் எம்.எல்.ஏவின் மானத்தினை வாங்கிய தமிழக  முன்னாள்  அமைச்சர்  !

முன்னாள் பெண் எம்.எல்.ஏவின் மானத்தினை வாங்கிய தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் !

read more
பெரியார் பிள்ளைகள் செருப்படி வாங்கியதாக புலம்பி  சாலமன் பாப்பையாவின் மானத்தினை வாங்கிய பெரியார்வாதி  சபரிமாலா !

பெரியார் பிள்ளைகள் செருப்படி வாங்கியதாக புலம்பி சாலமன் பாப்பையாவின் மானத்தினை வாங்கிய பெரியார்வாதி சபரிமாலா !

read more