அமெரிக்க நகரங்களை தாக்கும் ஏவுகணை சோதனை வெற்றியை கொண்டாடிய வடகொரியா

அமெரிக்க நகரங்களை தாக்கும் ஏவுகணை சோதனை வெற்றியை கொண்டாடிய வடகொரியா

அமெரிக்க நகரங்களை தாக்கும் ஏவுகணை சோதனையின் வெற்றி விழாவாக பேரணி, வாண வேடிக்கை, நடனம் என வடகொரியா கொண்டாடியது அமெரிக்காவின் எந்த...
read more
ஏவுகணை சோதனைக்கு மீண்டும் தயாராகிறது வடகொரியா

ஏவுகணை சோதனைக்கு மீண்டும் தயாராகிறது வடகொரியா

வடகொரியாவின் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அமெரிக்கா தென்கொரியா கடற்படை வீரர்கள் அடுத்த...
read more
இந்திய கடற்படை அரபிக்கடலில் நடத்திய ஏவுகணை சோதனை வெற்றி !

இந்திய கடற்படை அரபிக்கடலில் நடத்திய ஏவுகணை சோதனை வெற்றி !

read more