அதுக்காக கடவுளை  மனிதன் கன்னிங்காக படைத்ததாக கர்ஜித்த பெரியார்வாதி சத்யராஜ் !

அதுக்காக கடவுளை மனிதன் கன்னிங்காக படைத்ததாக கர்ஜித்த பெரியார்வாதி சத்யராஜ் !

read more
பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் ஈடுபட்டவன்களுடன் இந்துக் கடவுள்களை ஒப்பிட்டுப் பேசி இழிவு படுத்திய திமுக  கூட்டணியை சேர்ந்த பெரியார்வாதி கி.வீரமணி  !

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் ஈடுபட்டவன்களுடன் இந்துக் கடவுள்களை ஒப்பிட்டுப் பேசி இழிவு படுத்திய திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த பெரியார்வாதி கி.வீரமணி !

read more
தாயோடு டாக்டர் ராமதாஸ் புணர்ந்ததாக பெரியார்வாதி கி.வீரமணி மறைமுக தாக்கு !

தாயோடு டாக்டர் ராமதாஸ் புணர்ந்ததாக பெரியார்வாதி கி.வீரமணி மறைமுக தாக்கு !

read more
இந்துக் கடவுள் ஆண்டாள் சர்ச்சையை தொடர்ந்து சிவன்,பார்வதி,பிள்ளையாரை இழிவுபடுத்திப் பேசி  சர்ச்சையை கிளப்பிவிடும் பெரியார்வாதிகள் !

இந்துக் கடவுள் ஆண்டாள் சர்ச்சையை தொடர்ந்து சிவன்,பார்வதி,பிள்ளையாரை இழிவுபடுத்திப் பேசி சர்ச்சையை கிளப்பிவிடும் பெரியார்வாதிகள் !

read more
இந்துக்களை  அரிசி திருடர்கள் எனக்கூறிய  கடவுள்களை பலித்துப் பேசும் பெரியார்வாதி !

இந்துக்களை அரிசி திருடர்கள் எனக்கூறிய கடவுள்களை பலித்துப் பேசும் பெரியார்வாதி !

read more
பெரியார் பிள்ளைகள் செருப்படி வாங்கியதாக புலம்பி  சாலமன் பாப்பையாவின் மானத்தினை வாங்கிய பெரியார்வாதி  சபரிமாலா !

பெரியார் பிள்ளைகள் செருப்படி வாங்கியதாக புலம்பி சாலமன் பாப்பையாவின் மானத்தினை வாங்கிய பெரியார்வாதி சபரிமாலா !

read more
பெரியார்வாதி தமிழச்சியே மூடிக்கொண்டு இரு என கொந்தளித்த முஸ்லீம் இளைஞர் !

பெரியார்வாதி தமிழச்சியே மூடிக்கொண்டு இரு என கொந்தளித்த முஸ்லீம் இளைஞர் !

read more