200 ரூபாய் புதிய நோட்டுக்களை நாளை வெளியிடுகிறது ரிசர்வ் வங்கி

200 ரூபாய் புதிய நோட்டுக்களை நாளை வெளியிடுகிறது ரிசர்வ் வங்கி

இந்தியா முழுவதும் நாளை முதல் 200 ரூபாய் புதிய நோட்டுகள் புழக்கத்துக்கு வரும் என்று பாரத ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. ரூபாய் 2,000 நோட...
read more