கொள்ளையடித்துக் கொண்டுள்ள கேலிபொம்மை நீ…: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவை  கிழி கிழி கிழியென கிழிக்கும் வாலிபர்

கொள்ளையடித்துக் கொண்டுள்ள கேலிபொம்மை நீ…: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவை கிழி கிழி கிழியென கிழிக்கும் வாலிபர்

read more
தெர்மக்கோல்  விஞ்ஞானி என்றழைக்கப்படும்  கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவுக்கு புத்திமதி கூறும் பெண் !

தெர்மக்கோல் விஞ்ஞானி என்றழைக்கப்படும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவுக்கு புத்திமதி கூறும் பெண் !

read more
செல்லூர் ராஜூ  போன்ற  அமைச்சர்களை மக்கள் ஒட ஒட விரட்டியிருப்பாங்கனு வெளுத்துவாங்கும் நந்தினி !

செல்லூர் ராஜூ போன்ற அமைச்சர்களை மக்கள் ஒட ஒட விரட்டியிருப்பாங்கனு வெளுத்துவாங்கும் நந்தினி !

read more
அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு வசிக்கும் மதுரையில் செயல்படும் ரேஷன் கடையில் கல், மண் புழுக்கள் கொண்ட அரிசி பொதுமக்களுக்கு விநியோகம்!

அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு வசிக்கும் மதுரையில் செயல்படும் ரேஷன் கடையில் கல், மண் புழுக்கள் கொண்ட அரிசி பொதுமக்களுக்கு விநியோகம்!

read more
பெரியாரை இழிவுபடுத்தும் வகையில் டிவிட் செய்த பாஜகவிற்கு பதிலடிகொடுத்த அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ !

பெரியாரை இழிவுபடுத்தும் வகையில் டிவிட் செய்த பாஜகவிற்கு பதிலடிகொடுத்த அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ !

read more