சாலைகளில் கூட்டம், போராட்டம் நடத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சாலைகளில் கூட்டம், போராட்டம் நடத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

அனுமதியின்றி சாலைகளில் கூட்டம், போராட்டம் நடத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கி...
read more
மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் போராடினால் 87 வாக்குகள் மட்டுமே பெறலாம் என தீபா ஆருடம்

மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் போராடினால் 87 வாக்குகள் மட்டுமே பெறலாம் என தீபா ஆருடம்

read more