மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் போராடினால் 87 வாக்குகள் மட்டுமே பெறலாம் என தீபா ஆருடம்

மக்களுக்காக 16 வருடங்கள் போராடினால் 87 வாக்குகள் மட்டுமே பெறலாம் என தீபா ஆருடம்

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த இரோம் ஷர்மிளாவை தோற்கடித்தற்காக மக்கள் வருந்துவார்கள் என எம்.ஜ...
read more