என்ன எழவுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க என குண்டக்க மண்டக்க பேசிய பெண் !

என்ன எழவுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க என குண்டக்க மண்டக்க பேசிய பெண் !

read more
சிங்களர்கள் வெல்வது ஒரு போதும் சாத்தியமல்ல !

சிங்களர்கள் வெல்வது ஒரு போதும் சாத்தியமல்ல !

read more
ஜனநாயகம் எங்கே இருக்கு ?

ஜனநாயகம் எங்கே இருக்கு ?

read more
அந்த செய்தி பிரபலம் ஆகுது ! இந்த செய்தி ஏன் பிரபலம் ஆகவில்லை ?

அந்த செய்தி பிரபலம் ஆகுது ! இந்த செய்தி ஏன் பிரபலம் ஆகவில்லை ?

read more
எம்.எல். ஏவை போலீஸ் முன் அதால் அடித்த இளம்பெண் !

எம்.எல். ஏவை போலீஸ் முன் அதால் அடித்த இளம்பெண் !

read more
ஆன்மாவின் துணையுடன் ஆட்சி நிற்குமாம் !

ஆன்மாவின் துணையுடன் ஆட்சி நிற்குமாம் !

read more
டி.எஸ்.பி அங்க கை வைத்து விட்டார் என இளம் பெண் எஸ்.ஐ கூறி அரசு மருத்துவமனையில் அட்மிட் !

டி.எஸ்.பி அங்க கை வைத்து விட்டார் என இளம் பெண் எஸ்.ஐ கூறி அரசு மருத்துவமனையில் அட்மிட் !

read more
ரகசியம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் உதயகுமார் !

ரகசியம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் உதயகுமார் !

read more
மாயமான சிறுவன் மெஷினிலிருந்து வெளிவந்த பிரமிக்கவைக்கும் வைரல் வீடியோ

மாயமான சிறுவன் மெஷினிலிருந்து வெளிவந்த பிரமிக்கவைக்கும் வைரல் வீடியோ

read more
இந்து பெண்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆன்மிக சாஸ்திரங்கள் !

இந்து பெண்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஆன்மிக சாஸ்திரங்கள் !

read more