நேரத்தின் மீது பழியை போட்டுவிட்டு தப்பிக்காதீர்கள் என  வேண்டுகோள் விடுக்கும் சிங்கத் தமிழச்சி!

நேரத்தின் மீது பழியை போட்டுவிட்டு தப்பிக்காதீர்கள் என வேண்டுகோள் விடுக்கும் சிங்கத் தமிழச்சி!

read more
காலத்தின் வித்தைகளால் நிகழ்ந்தவைகளை  பட்டியலிடும் சிங்கத் தமிழச்சி !

காலத்தின் வித்தைகளால் நிகழ்ந்தவைகளை பட்டியலிடும் சிங்கத் தமிழச்சி !

read more
கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாகக்  கூறி இருகரம் கூப்பி பாதம் தொட்டு வேண்டுகோள் விடுத்த தமிழக  அமைச்சர் !

கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாகக் கூறி இருகரம் கூப்பி பாதம் தொட்டு வேண்டுகோள் விடுத்த தமிழக அமைச்சர் !

read more
காலி இடத்தினை நிரப்புவர் குறித்துப் பேசி நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை எனக்கூறிய அமைச்சர் !

காலி இடத்தினை நிரப்புவர் குறித்துப் பேசி நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை எனக்கூறிய அமைச்சர் !

read more
நல்லகாலம் பிறக்கப்போவதாக மதுரையில் குறி சொன்ன தமிழிசை !

நல்லகாலம் பிறக்கப்போவதாக மதுரையில் குறி சொன்ன தமிழிசை !

read more
மணி அடிக்க வேண்டிய காலம் !

மணி அடிக்க வேண்டிய காலம் !

read more
எமகண்ட காலம்  குறித்த தகவல்..!

எமகண்ட காலம் குறித்த தகவல்..!

read more
ஒருவர் பிறந்த நேரத்தின் படி அவருக்கு உள்ள குணாதிசயங்கள்

ஒருவர் பிறந்த நேரத்தின் படி அவருக்கு உள்ள குணாதிசயங்கள்

அதிகாலை 6-8 அதிகாலையில் இந்த நேரத்தில் பிறந்தவர்கள் அமைதியான மனோபாவம் கொண்டிருப்பதுடன், சிலர் அத...
read more