இந்து அமைப்பின் தலைவர்களை நாதாரி கூட்டத்தின் நாய்களே எனத் திட்டிய திமுக கும்பலை சேர்ந்த  கி.வீரமணியின் ஆதரவாளர்!

இந்து அமைப்பின் தலைவர்களை நாதாரி கூட்டத்தின் நாய்களே எனத் திட்டிய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணியின் ஆதரவாளர்!

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த பிளடி கேடி வீரமணி என வெளுத்து வாங்கிய மாமி !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த பிளடி கேடி வீரமணி என வெளுத்து வாங்கிய மாமி !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக அந்நியன் பணியில் கொந்தளித்த அம்பி !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கி.வீரமணிக்கு எதிராக அந்நியன் பணியில் கொந்தளித்த அம்பி !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுகவை சேர்ந்த அறுவறுப்பான கும்பலுக்கு  பதிலடி கொடுக்கச்சொல்லும் ஐயர் !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுகவை சேர்ந்த அறுவறுப்பான கும்பலுக்கு பதிலடி கொடுக்கச்சொல்லும் ஐயர் !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த உளறல் வீரமணிக்கு செருப்படி பதில் கொடுத்த ஐயர் !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த உளறல் வீரமணிக்கு செருப்படி பதில் கொடுத்த ஐயர் !

read more
இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கிறுக்கு வீரமணியே எனக் கூறி கிழி கிழியென கிழித்த இந்துத்துவாவாதி  !

இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய திமுக கும்பலை சேர்ந்த கிறுக்கு வீரமணியே எனக் கூறி கிழி கிழியென கிழித்த இந்துத்துவாவாதி !

read more
வாயில் நரகலை வைத்துக்கொண்டு இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய ஃபிராடு திக வீரமணியே எனக் கொந்தளிந்த எஸ்.வி சேகர் !

வாயில் நரகலை வைத்துக்கொண்டு இந்துக் கடவுள் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்திய ஃபிராடு திக வீரமணியே எனக் கொந்தளிந்த எஸ்.வி சேகர் !

read more
பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் ஈடுபட்டவன்களுடன் இந்துக் கடவுள்களை ஒப்பிட்டுப் பேசி இழிவு படுத்திய திமுக  கூட்டணியை சேர்ந்த பெரியார்வாதி கி.வீரமணி  !

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் ஈடுபட்டவன்களுடன் இந்துக் கடவுள்களை ஒப்பிட்டுப் பேசி இழிவு படுத்திய திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த பெரியார்வாதி கி.வீரமணி !

read more
ரூ.300 கோடி நில விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேசிய போது பதிவு செய்த ரகசிய வீடியோ பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் வெளியீடு !

ரூ.300 கோடி நில விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேசிய போது பதிவு செய்த ரகசிய வீடியோ பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் வெளியீடு !

read more
இந்துக்களை பைத்தியக்காரர்கள் எனக் கூறி இந்துக் கடவுள்களை பலித்துப் பேசிய கி.வீரமணி !

இந்துக்களை பைத்தியக்காரர்கள் எனக் கூறி இந்துக் கடவுள்களை பலித்துப் பேசிய கி.வீரமணி !

read more