பழங்குடி மக்களின் வயிற்றில் அடித்த தொண்டு நிறுவனத்தின் முகத்திரையை கிழித்தெறிந்த வெல்ஃபேர் கட்சி!

பழங்குடி மக்களின் வயிற்றில் அடித்த தொண்டு நிறுவனத்தின் முகத்திரையை கிழித்தெறிந்த வெல்ஃபேர் கட்சி!

read more
உங்களோட முகத்திரையை தான் மக்களே கிழிச்சுட்டு போறானே..! இனியாவது திருந்துங்கனு ஸ்டாலினை  வறுத்தெடுக்கும் பிரமுகர்!

உங்களோட முகத்திரையை தான் மக்களே கிழிச்சுட்டு போறானே..! இனியாவது திருந்துங்கனு ஸ்டாலினை வறுத்தெடுக்கும் பிரமுகர்!

read more
தமிழக போலீஸின் முகத்திரையை கிழி கிழி கிழியென  கிழித்தெறியும் சமூக ஆர்வலர் !

தமிழக போலீஸின் முகத்திரையை கிழி கிழி கிழியென கிழித்தெறியும் சமூக ஆர்வலர் !

read more
அவரு செருப்பால அடித்தாலும் அவருக்குத்தான் சொம்பு தூக்குவோம் சரியோ என சீமான் முகத்திரையை கிழித்தெறியும் ஈழத் தமிழச்சி !

அவரு செருப்பால அடித்தாலும் அவருக்குத்தான் சொம்பு தூக்குவோம் சரியோ என சீமான் முகத்திரையை கிழித்தெறியும் ஈழத் தமிழச்சி !

read more
மு.க ஸ்டாலின் முகத்திரை எப்போது கிழந்தது என விளக்கிய அமைச்சர் !

மு.க ஸ்டாலின் முகத்திரை எப்போது கிழந்தது என விளக்கிய அமைச்சர் !

read more
இந்து மத எழுச்சி நாயகனின் முகத்திரையை கிழித்தெறியும் கிருஸ்துவ மதபோதகர் !

இந்து மத எழுச்சி நாயகனின் முகத்திரையை கிழித்தெறியும் கிருஸ்துவ மதபோதகர் !

read more