மக்களின்  வரிப்பணத்தினை ஆட்டையை போட்டதாக  தமிழக அரசு இன்ஜினியரை துளைத்தெடுக்கும்  கிராமவாசிகள்  !

மக்களின் வரிப்பணத்தினை ஆட்டையை போட்டதாக தமிழக அரசு இன்ஜினியரை துளைத்தெடுக்கும் கிராமவாசிகள் !

read more
6 குடும்பங்களை ஊரைவிட்டு தள்ளி வைத்துள்ள அவலம் தமிழகத்தில் அரங்கேற்றம் !

6 குடும்பங்களை ஊரைவிட்டு தள்ளி வைத்துள்ள அவலம் தமிழகத்தில் அரங்கேற்றம் !

read more
அரசாங்கம்  ரூ.30 லட்சம் செலவில் எதுக்கு போர் போட்டது என விளக்கம் கேட்டு ஏழரையை கூட்டம் கிராமவாசிகள் !

அரசாங்கம் ரூ.30 லட்சம் செலவில் எதுக்கு போர் போட்டது என விளக்கம் கேட்டு ஏழரையை கூட்டம் கிராமவாசிகள் !

read more
ஐய்யைய்யோ இப்படி பண்ணுறானுங்களே என வயிறு எரியும்  கிராமவாசிகள்  !

ஐய்யைய்யோ இப்படி பண்ணுறானுங்களே என வயிறு எரியும் கிராமவாசிகள் !

read more
ஊழல் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கு சீர்கொடுத்த கிராமவாசிகள் !

ஊழல் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கு சீர்கொடுத்த கிராமவாசிகள் !

read more
எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கரெல்லாம் ஒரு அமைச்சரா ? :  கொந்தளிக்கும்  கிராமவாசிகள் !

எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கரெல்லாம் ஒரு அமைச்சரா ? : கொந்தளிக்கும் கிராமவாசிகள் !

read more
சாலை மறியலில் குதித்த கிராமவாசிகள்

சாலை மறியலில் குதித்த கிராமவாசிகள்

read more
ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளிடம் ஏழரையை கூட்டிய  கிராமவாசிகள்

ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளிடம் ஏழரையை கூட்டிய கிராமவாசிகள்

read more
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராமவாசிகள்

சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராமவாசிகள்

read more