கர்ப்பம் தரிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு…..

கர்ப்பம் தரிக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு…..

read more
எழுத்தைக் காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!

எழுத்தைக் காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!

read more
கணிணிச் சொற்கள்

கணிணிச் சொற்கள்

read more
எழுத்துச் சிதைவு இனச் சிதைவே!

எழுத்துச் சிதைவு இனச் சிதைவே!

read more
தமிழும் சிங்களமும்

தமிழும் சிங்களமும்

read more
எழுத்துச் சீர்திருத்தமா? சீரழிப்பா?

எழுத்துச் சீர்திருத்தமா? சீரழிப்பா?

சீர்திருத்தம் என்பது குறைபாடுள்ளவற்றைச் சீராகத் திருத்தியமைப்பதையே குறிக்கும். ஆனால்ரூபவ் சீ...
read more
உங்கள் அழகை கெடுக்கும் மச்சத்தை நீக்க வேண்டுமா?

உங்கள் அழகை கெடுக்கும் மச்சத்தை நீக்க வேண்டுமா?

  விளக்கெண்ணெய் கிராமங்களில் உபயோகிக்கும் ஒரு அற்புதமான அழகு சாதனம். அவர்களுக்கு எளிதில் முடி...
read more
​தூக்கமின்மையால் அவதி படுகிறீர்களா ?

​தூக்கமின்மையால் அவதி படுகிறீர்களா ?

read more
தன்னம்பிக்கை தரும் ஆத்திச்சூடி

தன்னம்பிக்கை தரும் ஆத்திச்சூடி

யானைக்கு தும்பிக்கை, மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை. என்னால் முடியும் என்றே முயன்றால் எதையும் சாதிக்க...
read more
மனிதன் இறந்த பின்னர் எந்த உறுப்பு எவ்வளவு நேத்தில் செயலிழக்கும்?

மனிதன் இறந்த பின்னர் எந்த உறுப்பு எவ்வளவு நேத்தில் செயலிழக்கும்?

குழந்தை பிறக்கும்பொழுது அதன் உடலில் 300 எலும்புகள் இருக்கும். ஆனால் வளர்ந்து பெரியவனானதும் மொத்த...
read more