நிம்மதியான வாழ்க்கையை அடைய

நிம்மதியான வாழ்க்கையை அடைய

யாராக இருந்தாலும் பிரச்சனை ஒரு சுமை….. அதற்காக கவலைபடுவதோ..அதைவிட பெரும்சுமை…. சிலர் தமக்கு வேண்டாத செயல்கள்.. சம்மந்தம் இல்லாத ...
read more
பேராசைகளை கொஞ்சம் தள்ளிவைத்தால்

பேராசைகளை கொஞ்சம் தள்ளிவைத்தால்

read more
உண்மையை வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விட்டால்

உண்மையை வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விட்டால்

மனிதர்களில் பலர் தன் எண்ணங்களுக்கு கைதிகளாக வாழ்கின்றனர்… சிலர் வெளிபட முடியாமல் தவித்து மனஉ...
read more
உங்களின் செயல்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்தால்

உங்களின் செயல்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்தால்

எத்தனையோ இழப்புகள் இருக்கட்டுமே., சில நம்பிக்கைகள் மட்டும் போதும்.வாழ்க்கையை வழி நடத்த… தன் மீ...
read more
மன உளைச்சலுக்கு முக்கிய காரணம்

மன உளைச்சலுக்கு முக்கிய காரணம்

உயர்ந்த காரியங்களை சாதித்தவர்கள் எல்லோருமே… பதற்றமில்லாமல்.. தக்க காலம் வரும்வரை காத்திருந்த...
read more
மனித உறவுகள் மேம்பட

மனித உறவுகள் மேம்பட

உலகில் யாரும் தனி மனிதனாக வாழ்ந்துவிட முடியாது…. ஒரு சமுதாயத்தில்… எதோ ஒரு குடும்பத்தில் அங்...
read more
குழப்பி கொண்டேயிருந்தால்

குழப்பி கொண்டேயிருந்தால்

read more
மன உளைச்சலில் இருந்து விடு பட

மன உளைச்சலில் இருந்து விடு பட

read more
உங்களை அனைவரும் நேசிக்க

உங்களை அனைவரும் நேசிக்க

read more
தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால்

தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால்

read more