களைப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?

களைப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?

read more
இரத்த உற்பத்திக்குச் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

இரத்த உற்பத்திக்குச் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

உடலில் உள்ள இரத்தம் சுத்தமில்லாமல் இருந்தால் உடல் அசதி, காய்ச்சல், வயிற்றுப் பொருமல், சுவாசக் கோ...
read more
மனிதன் இறந்த பின்னர் எந்த உறுப்பு எவ்வளவு நேத்தில் செயலிழக்கும்?

மனிதன் இறந்த பின்னர் எந்த உறுப்பு எவ்வளவு நேத்தில் செயலிழக்கும்?

குழந்தை பிறக்கும்பொழுது அதன் உடலில் 300 எலும்புகள் இருக்கும். ஆனால் வளர்ந்து பெரியவனானதும் மொத்த...
read more
பசுவின் சிறுநீரில் தங்கம்!

பசுவின் சிறுநீரில் தங்கம்!

read more
நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க கழுத்து அவசியம்

நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க கழுத்து அவசியம்

ஒருவரின் வடிவத்தை நிர்ணயிப்பதில் கழுத்துக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு.கழுத்து நீண்ட பெண்கள் பொத...
read more
செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்டும் வயாகரா மாத்திரை மாரடைப்பை விரட்டுமாம் !

செக்ஸ் உணர்வைத் தூண்டும் வயாகரா மாத்திரை மாரடைப்பை விரட்டுமாம் !

read more
பெண்களுக்கான சங்கடம் இது!

பெண்களுக்கான சங்கடம் இது!

பெண்களுக்கென்று சில பிரச்சனைகள் எப்போதும் உண்டு. அதில் குறிப்பிடத்தக்கது மாதவிலக்கு. மாத விலக்...
read more
கருமுட்டை தானம் செய்யலாமா?

கருமுட்டை தானம் செய்யலாமா?

read more
இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா?

இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்படுமா?

read more
சோரியாசிஸ் விடை தெரியா நோய்..!

சோரியாசிஸ் விடை தெரியா நோய்..!

read more