கிழமைகளும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

கிழமைகளும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

read more
நட்சத்திரங்களும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

நட்சத்திரங்களும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

நட்சத்திரங்கள் – 27 வான் வட்டப்பதையில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் இருபத்தேழும் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கு...
read more
15 திதிகளின் பெயர்கள்

15 திதிகளின் பெயர்கள்

read more
யோகம் மற்றும் கரணங்கள்!

யோகம் மற்றும் கரணங்கள்!

யோகங்கள் – 27 1.விஷ்கம்பம் 2. ப்ரீதி 3.ஆயுமான், சௌபாக்யம் 5. சோபனம் 6. அதிகண்டம் சுகர்மம் 8. த்ருதி 9. சூலம்...
read more
எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

எமகண்ட நேரத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள ஒரு பாட்டு

read more
ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

ராகுகாலத்தை எளிதில் நினைவில் கொள்ள !

read more
குளிகை நேரத்தை எளிதில் தெரிந்துகொள்ள !

குளிகை நேரத்தை எளிதில் தெரிந்துகொள்ள !

read more
எந்த நாள்களில் குறிப்பிட்ட நல்ல செயல்களைச் செய்யலாம்

எந்த நாள்களில் குறிப்பிட்ட நல்ல செயல்களைச் செய்யலாம்

read more
யோகம் உள்ள மனைவி அமையுமா ? வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து அதிர்ஷ்டம் உண்டா?

யோகம் உள்ள மனைவி அமையுமா ? வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து அதிர்ஷ்டம் உண்டா?

read more
ராகு கேது லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் தரும் பலன் !

ராகு கேது லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் தரும் பலன் !

ராகு கேது இரு கிரகங்களும் எந்த லக்கினம் ஆனாலும்,  லக்கினத்தில் அமர்ந்தால் 100  சதவிகித நன்மையே செய...
read more