சிவராத்திரி மகிமை : சிவராத்திரியின் வகைகள்

சிவராத்திரி மகிமை : சிவராத்திரியின் வகைகள்

read more
காகபுசுண்டர் வணங்கிய ஷோடச லிங்கம்

காகபுசுண்டர் வணங்கிய ஷோடச லிங்கம்

read more
பிரதோஷ வகைகளும் பலன்களும்!

பிரதோஷ வகைகளும் பலன்களும்!

read more
சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சனி மஹா பிரதோஷம்!

சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சனி மஹா பிரதோஷம்!

சிவனுக்கு உகந்த விரதங்களில் முக்கியமானது பிரதோஷ விரதம் ஆகும். அதிலும் சனிக்கிழமையன்று வரும் பி...
read more
இது தேவராஜ ரகசியம்!

இது தேவராஜ ரகசியம்!

“ஏகாதசி உபவாசம் நமக்கு மட்டும் தானா? இல்லே வரதனுக்கும் தானா?” இது தேவராஜ ரகசியம்! (வரதராஜருக்கு, த...
read more
அருளிச் செயலில் மாமுனிகளும் தேசிகரும்

அருளிச் செயலில் மாமுனிகளும் தேசிகரும்

அண்ணா… நாங்க சமாஸ்ரயணம் செய்துக்கப் போறோம். நீயும் வாயேன்..! என் தங்கை அழைத்தபோது, சரி வரேன் என்றே...
read more
சக்தி மிகுந்த ஸ்ரீஹனுமான் மந்திரம்

சக்தி மிகுந்த ஸ்ரீஹனுமான் மந்திரம்

read more
ஏ தெய்வமே! உனக்கு இதயம் இருக்கா?

ஏ தெய்வமே! உனக்கு இதயம் இருக்கா?

read more
நன்மையே நாடும் ஸ்ரீராமானுஜரின் தெய்வீக ஆணை

நன்மையே நாடும் ஸ்ரீராமானுஜரின் தெய்வீக ஆணை

read more
ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர்: ஓர் அறிமுகம்

ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர்: ஓர் அறிமுகம்

1. பொய்கையாழ்வார் ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயம் இவை ஒப்பிலவா நாள்கள் உலகத்தீர்!  – எப்புவியும் ப...
read more