பசுவை காமதேனுவாக மாற்றிய போகர்

பசுவை காமதேனுவாக மாற்றிய போகர்

அந்த இடம் முழுவதும் கமகமவென்று வாசனை திரவியங்களின் மனத்தோடு, வேத மந்திரங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன. அது பிராமணர்கள் ஒன்று கூடி ...
read more
 விதவைக்கு குழந்தை வரம் தந்த சாங்கதேவர்

 விதவைக்கு குழந்தை வரம் தந்த சாங்கதேவர்

read more
வாதாபி கொண்ட அகத்தியர்

வாதாபி கொண்ட அகத்தியர்

read more
பாக்கர் எனும் சித்தர்

பாக்கர் எனும் சித்தர்

read more
 மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த மகேசன்

 மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த மகேசன்

read more
படைவீரர்களுக்கு தண்ணீர் தந்த பெருமான்

படைவீரர்களுக்கு தண்ணீர் தந்த பெருமான்

  ராஜேந்திரப்பாண்டியன் மதுரையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த காலம். தனது தந்தை குலபூஷண் பாண்டியன் கா...
read more
சித்தர்கள் பூமியில் சிலிர்ப்பான பயணம்

சித்தர்கள் பூமியில் சிலிர்ப்பான பயணம்

read more
மன்னன் மனம் வென்ற முதல் சித்தர்

மன்னன் மனம் வென்ற முதல் சித்தர்

read more
காளிதேவிக்கு கட்டளையிட்ட பிராந்தர்

காளிதேவிக்கு கட்டளையிட்ட பிராந்தர்

read more
வளையல் அணிவித்த சிவபெருமான்

வளையல் அணிவித்த சிவபெருமான்

read more