அருள்மிகு சத்தியவாகீஸ்வரர் திருக்கோயில் (அன்பில்) தல வரலாறு

அருள்மிகு சத்தியவாகீஸ்வரர் திருக்கோயில் (அன்பில்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு காவேரிஅம்மன் திருக்கோயில் (மலைக்கோட்டை) தல வரலாறு

அருள்மிகு காவேரிஅம்மன் திருக்கோயில் (மலைக்கோட்டை) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு காட்டழகிய சிங்கர் திருக்கோயில் (ஸ்ரீரங்கம்) தல வரலாறு

அருள்மிகு காட்டழகிய சிங்கர் திருக்கோயில் (ஸ்ரீரங்கம்) தல வரலாறு

முன்காலத்தில் இப்பகுதி காடாக இருந்தது. காட்டு யானைகளின் தொந்தரவை சமாளிக்க முடியாமல் மக்கள் திண...
read more
அருள்மிகு கவுமாரி (சப்தமாதர்) திருக்கோயில் தல வரலாறு

அருள்மிகு கவுமாரி (சப்தமாதர்) திருக்கோயில் தல வரலாறு

செட்டியப்பர், ஒரு மலையாள மந்திரவாதி. இவர் மந்திரவாதியானாலும் தனது மந்திரத்தை எவருக்கு எதிராகவு...
read more
அருள்மிகு உஜ்ஜைனி காளியம்மன் திருக்கோயில் (மாகாளிக்குடி) தல வரலாறு

அருள்மிகு உஜ்ஜைனி காளியம்மன் திருக்கோயில் (மாகாளிக்குடி) தல வரலாறு

மத்திய பிரதேசம் உஜ்ஜயினியைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்து வந்தவர் விக்ரமாதித்த மகாராஜா. காட்...
read more
அருள்மிகு உஜ்ஜீவநாதர் திருக்கோயில் (உய்யக்கொண்டான் மலை) தல வரலாறு

அருள்மிகு உஜ்ஜீவநாதர் திருக்கோயில் (உய்யக்கொண்டான் மலை) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு ஆம்ரவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் (மாந்துறை) தல வரலாறு

அருள்மிகு ஆம்ரவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் (மாந்துறை) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு ஆதிமூலேஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பாற்றுறை) தல வரலாறு

அருள்மிகு ஆதிமூலேஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பாற்றுறை) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு அழகிய மணவாளர் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு அழகிய மணவாளர் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

ரங்கநாதரின் பக்தனான நங்க சோழ மன்னன், இப்பகுதியை ஆண்டு வந்தான். அவனுக்கு புத்திரப்பேறு இல்லை. ரங்...
read more
அருள்மிகு நெடுங்களநாதர் திருக்கோயில் (திருநெடுங்களம்) தல வரலாறு

அருள்மிகு நெடுங்களநாதர் திருக்கோயில் (திருநெடுங்களம்) தல வரலாறு

read more
1 4 5 6 7 8 21