அருள்மிகு ஞீலிவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பைஞ்ஞீலி) தல வரலாறு

அருள்மிகு ஞீலிவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பைஞ்ஞீலி) தல வரலாறு

பிராம்மி, மாகேஸ்வரி, கவுமாரி, வைஷ்ணவி, வாராகி, இந்திராணி, சாமுண்டி ஆகிய சப்த கன்னிகளும் தங்களது திருமணத்திற்கு முன்பு இத்தலம் வந்த...
read more
அருள்மிகு தசாவதார திருக்கோயில் (ஸ்ரீரங்கம்) தல வரலாறு

அருள்மிகு தசாவதார திருக்கோயில் (ஸ்ரீரங்கம்) தல வரலாறு

“உலகத்தில் தருமம் அழிந்து, அதர்மம் ஓங்குகிற சமயம், நான் உலகத்தில் அவதாரம் எடுக்கின்றேன் என்று ...
read more
அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் (குமாரவயலூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் (குமாரவயலூர்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு எறும்பீஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருவெறும்பூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு எறும்பீஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருவெறும்பூர்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு ஆதிமாரியம்மன் திருக்கோயில் (எஸ்.கண்ணனூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு ஆதிமாரியம்மன் திருக்கோயில் (எஸ்.கண்ணனூர்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதி திருக்கோயில் (குணசீலம்) தல வரலாறு

அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதி திருக்கோயில் (குணசீலம்) தல வரலாறு

மனக்குறையை தீர்த்து வைத்து, நல்லருள் தரும் நற்குணவானான பெருமாள் குணசீலத்தில் அருள்கிறார். மனநோ...
read more
அருள்மிகு உத்தமர் திருக்கோயில் (பிச்சாண்டார் கோயில்) தல வரலாறு

அருள்மிகு உத்தமர் திருக்கோயில் (பிச்சாண்டார் கோயில்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பட்டூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருப்பட்டூர்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

read more
அருள்மிகு வெக்காளி அம்மன் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

அருள்மிகு வெக்காளி அம்மன் திருக்கோயில் (உறையூர்) தல வரலாறு

read more
1 5 6 7 8 9 21