“விடாமல் நன்மை செய்.!”

“விடாமல் நன்மை செய்.!”

நீ மற்றவரிடம் காட்டும் அன்பு உன் பலவீனமாகப் பார்க்கப்படலாம். ஆனாலும் அன்பாக இரு. நீ அடுத்தவருக்காகச் செய்யும் உதவி அறியப்படாமல் ...
read more
முத்தமிட்டால் ஆயுள் அதிகரிக்கும்.?!

முத்தமிட்டால் ஆயுள் அதிகரிக்கும்.?!

read more
வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

read more
“தி டிப்டெட்என்ட்”

“தி டிப்டெட்என்ட்”

read more
ஆதலால் படியுங்கள்!

ஆதலால் படியுங்கள்!

‘மகாத்மா’ என்ற பத்திரிகையைத் தொடங்கியவரும் ‘கேசரி’ என்ற மகாராஷ்டிரப் பத்திரிகையையும் ‘மராட்ட...
read more
லோக்பால் என்றால் என்ன?

லோக்பால் என்றால் என்ன?

அரசு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மீது கூறப்படும் ஊழல், பாரபட்சம் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க...
read more
பாஸ்போர்ட் பெறுவது எப்படி?

பாஸ்போர்ட் பெறுவது எப்படி?

read more
எட்டு வகைப் பொய்கள்!

எட்டு வகைப் பொய்கள்!

read more
தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு.!

தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு.!

read more
வாழ்க்கை பாடங்கள் பத்து!

வாழ்க்கை பாடங்கள் பத்து!

நமது நாட்டில் மட்டுமின்றி, சர்வதேச அளவில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் கொடி கட்டிப்பறக்கும் மு...
read more
1 8 9 10 11 12 30