உண்மை என நினைத்துக் கொண்டுள்ள சில தகவல்கள் !

உண்மை என நினைத்துக் கொண்டுள்ள சில தகவல்கள் !

read more
ஒருவர் காதலில் விழுந்ததை கண்டுப்பிடிக்கும் சில வழிகள்

ஒருவர் காதலில் விழுந்ததை கண்டுப்பிடிக்கும் சில வழிகள்

read more
காதலனின் போஸ்சஸிவ்னஸை கொள்வதற்கான சில வழிகள்

காதலனின் போஸ்சஸிவ்னஸை கொள்வதற்கான சில வழிகள்

read more
குழந்தை வளர்ப்பில் செய்யக் கூடாதவை

குழந்தை வளர்ப்பில் செய்யக் கூடாதவை

புதிய தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் சில விஷயங்களை செய்கிறார்கள். இது க...
read more
எண்ணெய் சருமத்தை வெயில் காலத்தில் பாதுகாப்பது எப்படி ?

எண்ணெய் சருமத்தை வெயில் காலத்தில் பாதுகாப்பது எப்படி ?

  ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சரும அமைப்பு இருக்கும். ஆனால், அவற்றில் ஆயிலி ஸ்கின் என்னும் ...
read more
முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் மறைவதற்கான சில வழிமுறைகள்

முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் மறைவதற்கான சில வழிமுறைகள்

read more
தலையில் உருவான சில சொட்டைகளை போக்குவதற்கான சில வழிகள்

தலையில் உருவான சில சொட்டைகளை போக்குவதற்கான சில வழிகள்

read more
இந்த குணம் உள்ள ஆண்களை இழந்துவிடதீர்கள் பெண்களே !

இந்த குணம் உள்ள ஆண்களை இழந்துவிடதீர்கள் பெண்களே !

இக்காலத்தில் நல்ல பண்புள்ளவரை சந்திப்பதே கஷ்டம். அதிலும் நல்ல பண்புள்ள காதலன்/காதலியை பார்ப்பத...
read more
ஒருவரின் கண் அசைவுகளை கொண்டு அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள….

ஒருவரின் கண் அசைவுகளை கொண்டு அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள….

read more
உறவுமுறையில் பயன்படுத்த  கூடாத வார்த்தைகள்

உறவுமுறையில் பயன்படுத்த கூடாத வார்த்தைகள்

read more