மது தயாரிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம்

மது தயாரிக்க ஒரு பல்கலைக்கழகம்

read more
மனிதக் கழிவில் தங்கம்

மனிதக் கழிவில் தங்கம்

read more
‘வாட்டர்’ பாட்டில் போல் இனி ‘காற்று’ பாட்டில்..!

‘வாட்டர்’ பாட்டில் போல் இனி ‘காற்று’ பாட்டில்..!

வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நாம் பெரும் மடத்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று இயற்கை ஆர்வலர்கள் ஆட்...
read more
‘பிரமோன்ஸ்’ எனும் தகவல் தொடர்பு

‘பிரமோன்ஸ்’ எனும் தகவல் தொடர்பு

விலங்குகள், பூச்சிகள், சிற்றுயிர்கள் போன்றவைகள் தங்களுக்குள் எந்தவொரு ஓசையும் இன்றி அமைதியாக ப...
read more
பிரமாண்டமான கப்பல்களை உருவாக்கும் ஜப்பான்

பிரமாண்டமான கப்பல்களை உருவாக்கும் ஜப்பான்

கப்பல் என்பதே பிரமிப்பான விஷயம்தான். அதன் பிரமாண்டத்தைப் பார்த்து வியக்காதவர்களே இல்லை. அதிலும...
read more
கூகுள் இளவரசன்

கூகுள் இளவரசன்

read more