மனிதர்களை அடையாளம் காணும் யானைகள்

மனிதர்களை அடையாளம் காணும் யானைகள்

யானைகள் புத்திசாலிகள் என்றொரு நம்பிக்கை எல்லோரிடமும் இருக்கிறது. அதை நிரூபிப்பதுபோல் இந்த ஆய்வு உள்ளது. ஒரு யானை தான் கேட்கும் ம...
read more
பரவசம் தரும் பாம்புக் கணவாய்

பரவசம் தரும் பாம்புக் கணவாய்

பாம்புக் கணவாய் பெயரே வித்தியாசமாக இருக்கிறதே. இது எங்கிருக்கிறது? என்று கேட்பவர்கள் தென்னாப்ப...
read more
தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் கொண்டாட்டம்

தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் கொண்டாட்டம்

read more
பண்ணை வீட்டில் ஒருநாள்

பண்ணை வீட்டில் ஒருநாள்

read more
புலி எங்கள் செல்லம்

புலி எங்கள் செல்லம்

read more
உலகின் சிறந்த சுற்றுலா நகரங்கள்

உலகின் சிறந்த சுற்றுலா நகரங்கள்

சுற்றுலாவிற்கென்றே உலகம் முழுவதும் ஏராளமான இடங்கள் உள்ளன. சில நகரங்களில் வெறும் சுற்றுலா மட்டு...
read more
காதலில் கசிந்துருக ஓர் இடம்

காதலில் கசிந்துருக ஓர் இடம்

read more
உயரத்தில் ஓர் உலா

உயரத்தில் ஓர் உலா

read more
ராமக்கல் மெட்டு – கோடையிலும் நடு நடுங்க வைக்கும் குளிர்

ராமக்கல் மெட்டு – கோடையிலும் நடு நடுங்க வைக்கும் குளிர்

read more
தியானத்துக்காக ஒரு சுற்றுலா

தியானத்துக்காக ஒரு சுற்றுலா

read more