“… அதுதான் அண்ணாயிசம்”

“… அதுதான் அண்ணாயிசம்”

கடந்த, 1973 ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதம், சோவியத் யூனியனுக்கு போய் விட்டு திரும்பிய எம்.ஜி.ஆர்., ரஷ்யப் புரட்சிக்கு வித்திட்ட கம்யூனிசக் கொள்க...
read more