குடும்ப உறவுகளுக்காக அரசியல்.!

குடும்ப உறவுகளுக்காக அரசியல்.!

நாடு அடிமைப்பட்டுக் கிடந்தபோது, விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருந்தது. சமூக விடுதலை அடையாமல் நாட்டு வ...
read more
பிரணாப்பின் நெடிய அரசியல் பாதை.!

பிரணாப்பின் நெடிய அரசியல் பாதை.!

இதுவரை காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசிலும், அக்கட்சியிலும் பல முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்து வந்த பிர...
read more